Oyunun tarihi
insanlığın tarihi kadar eskidir.


Zeka oyunları adıyla adlandırdığımız ayrıca bir oyun alanı oluşması ise daha yakın tarihte gerçekleşmiştir. Zekanın insanoğlu için önemi ve gelişiminin gerekliliğinin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte zeka oyunları üzerine yapılan çalışmalar ve bu konudaki hassasiyet artmıştır.

Oyunların özellikle çocuklar üzerindeki etkisi de düşünüldüğünde zeka oyunları çocukların gelişiminde adeta olmazsa olmaza dönüşmektedir. Zeka zihin ilişkisinin çok kuvvetli olduğu düşünüldüğünde zihni en çok çalıştıran etkenlerden biri olan zeka oyunları zeka gelişimi içinde önemli bir etken haline gelmektedir.


O zaman soru şudur:
Hangi oyun, ne zaman, nerede ve nasıl kullanıldığında gerçekten yüksek etki gösterir?

Hakkımızda

CREAMINDS, bünyesinde "akıl oyunları", "zihin gelişim dersleri" gibi bilişsel becerileri destekleyici çalışmaları barındıran veya bu çalışmaları başlatacak tüm eğitim-öğretim kurumlarının ihtiyaç duydukları profesyonel desteği sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Amacımız oyun veya oyuncak satış ve pazarlaması değil; çalıştığımız kurumların öğrencilerine akademik alandaki başarının temeli olan bilişsel beceriler konusunda, tasarladığımız programlarla çözüm ortaklığında bulunmaktır.

Bilişsel Beceriler

Biz Ne Yapıyoruz ?

Bize Yazın